GPK s.r.o.


Go to content

ZĽAVA NA VŠETKY DRUHY GEOMETRICKÝCH PLÁNOV 10%, VYTYČOVANIE HRANÍC POZEMKOV, ZABEZPEČENIE STAVIEB OD A PO Z ( A U T O R I Z Á C I A, VYTYČOVANIE, Z A M E R A N I E ), SPRACOVANIE BANSKOMERAČSKEJ DOKUMENTÁCIE ...


Vítajte na mojej web stránke, kde nájdete základné informácie o ponúkaných geodetických službách.Geodetickú činnosť ako fyzická osoba som vykonával od roku 2005. Od 1.9.2017 túto činnosť vykonávam ako právnická osoba GPK s.r.o.. Sústreďujem sa najmä na komplexné poskytovanie geodetických a kartografických služieb a poradenstva v oblasti investičnej výstavby, ako aj katastra nehnuteľností.
Ponúkaný balík geodetických služieb "geopack and go" obsahuje komplexné riešenia potrebné k uskutočneniu a naplneniu Vašich cieľov od prípravy územia, cez projekčnú činnosť až po samotnú realizáciu Vašich zámerov. Menšie projekty vykonávam a zabezpečím samostatne, pričom viem byť flexibilný vo vzťahu k veľkým projektom, nakoľko spolupracujem s viacerými geodetmi a firmami. Najvyššie ukončené vzdelanie, dlhoročná prax 20 rokov v danom odbore a moderné technické vybavenie sú zárukou kvality, efektívnosti a tým aj cenovej dostupnosti. Prajem Vám všetko najlepšie v novom roku 2021.


Back to content | Back to main menu