Ing.Martin Kurilla - GPK


Go to content

Referencie

na tejto časti web stránky sa stále pracuje, pokúšam sa ju priebežne neaktualizovaŤ :)

STAVBA: METROPOLITAN AREA NETWORK SWAN
SO 069 IP CENTRUM,ELEKTRÁRENSKÁ ULICA

INVESTOR:
SWAN, a.s., Borská 6, 841 01 Bratislava
DODÁVATEĽ:
S.PRO s.r.o.,Gaštanová 1, 811 04 Bratislava

GEODETICKÉ SLUŽBY:
ING. MARTIN KURILLA - GPK, Blumentálska 8, Bratislava

 • ZAMERANIE SKUTOČNÉHO ZHOTOVENIA TRASY OPTOKÁBLA
 • SITUÁCIA NA PODKLADE KATASTRÁLNEJ MAPY
 • POLOHOPISNÝ A VÝŠKOPISNÝ PLÁN
 • TECHNICKÁ SPRÁVA / ZOZNAM SÚRADNÍC A VÝŠOK BODOV
 • ZÁPIS DO DIGITÁLNEJ MAPY MESTA BRATISLAVY


ROK 2009

STAVBA: I-CENTER, lokalita Tuhovské, k.ú.Vajnory

INVESTOR:
I-CENTER s.r.o.,Tuhovská 27, 831 06 Bratislava,
PROJEKTANT:
IPEC Projekt, s.r.o.,Roľnícka 116, Bratislava
DODÁVATEĽ:
BCI,a.s.,M.R.Štefánika 32, Žilina

GEODETICKÉ SLUŽBY:
ING. MARTIN KURILLA - GPK, Blumentálska 8, Bratislava

 • ZRIADENIE A URČENIE BODOV VYTYČOVACEJ SIETE
 • VYTÝČENIE STAVBY
 • KONTROLNÉ MERANIA POČAS VÝSTAVBY
 • POREALIZAČNÉ ZAMERANIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
 • POREALIZAČNÉ ZAMERANIE INŽINIERSKYCH SIETÍ
 • ZÁPIS DO DIGITÁLNEJ MAPY MESTA BRATISLAVY
 • VYHOTOVENIE GEOMETRICKÉHO KU KOLAUDÁCII
 • GEOMETRICKÝ PLÁN NA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA


ROK 2007-2008

STAVBA: ASBIS SK - VEĽKOOBCHOD S VÝPOČTOVOU TECHNIKOU
lokalita Tuhovské, k.ú. Vajnory, Bratislava

INVESTOR:
ASBIS SK s r.o.,Tuhovská 33, Bratislava
PROJEKTANT:
IPEC Projekt, s.r.o.
DODÁVATEĽ:
BCI,a.s.,M.R.Štefánika 32, Žilina

GEODETICKÉ SLUŽBY:
ING. MARTIN KURILLA - GPK, Blumentálska 8, Bratislava

 • ZRIADENIE A URČENIE BODOV VYTYČOVACEJ SIETE
 • VYTÝČENIE STAVBY
 • KONTROLNÉ MERANIA POČAS VÝSTAVBY
 • POREALIZAČNÉ ZAMERANIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
 • POREALIZAČNÉ ZAMERANIE INŽINIERSKYCH SIETÍ
 • ZÁPIS DO DIGITÁLNEJ MAPY MESTA BRATISLAVY
 • VYHOTOVENIE GEOMETRICKÉHO PLÁNU KU KOLAUDÁCII


ROK 2007-2008

PROJEKT: OPRAVA HORÚCOVODU SEVERNÁ VETVA,
ULICA VAJNORSKÁ - JUNÁCKA
k.ú. Nové Mesto, Vajnorská ulica, Bratislava

INVESTOR:
BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ,a.s., Čulenova 7, 812 22 Bratislava
PROJEKTANT:
BANSKÉ PROJEKTY,s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava

GEODETICKÉ SLUŽBY:
ING. MARTIN KURILLA - GPK, Blumentálska 8, Bratislava


 • ZRIADENIE, URČENIE A OVERENIE BODOV PBPP / VYTYČOVACEJ SIETE /
 • ZAMERANIE POLOHOPISU A VÝŠKOPISU
 • INFORMATÍVNY ZÁKRES INŽINIERSKYCH SIETÍ U SPRÁVCOV
 • VYTÝČENIE, ZAMERANIE A SPRACOVANIE INŽINIERSKYCH SIETÍ


ROK 2007

STAVBA: REKOŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY
PRÍPOJKA NTL A PRÍPOJKA VODOVODU

Mlynské Nivy 3, Bratislava

INVESTOR:
WÜSTENROT REALITY s.r.o., Karadžičova 17, Bratislava
DODÁVATEĽ:
BCI,a.s.,M.R.Štefánika 32, Žilina

GEODETICKÉ SLUŽBY:
ING. MARTIN KURILLA - GPK, Blumentálska 8, Bratislava

 • ZAMERANIE NTL PRÍPOJKY
 • ZAMERANIE PRÍPOJKY VODOVODU
 • SPRACOVANIE GEODETICKEJ DOKUMENTÁCIE / DSVS


ROK 2007

STAVBA: ADMINISTRATÍVNO-OBCHODNÝ AREÁL T E C H N A C O
Vajnorská ulica, k.ú.Nové Mesto, Bratislava

INVESTOR:
TECHNACO s.r.o., Sasinkova 32,Žilina
DODÁVATEĽ:
BCI,a.s.,M.R.Štefánika 32, Žilina

GEODETICKÉ SLUŽBY:
ING. MARTIN KURILLA - GPK, Blumentálska 8, Bratislava

 • ZRIADENIE A URČENIE BODOV VYTYČOVACEJ SIETE
 • VYTÝČENIE STAVBY
 • KONTROLNÉ MERANIA POČAS VÝSTAVBY
 • POREALIZAČNÉ ZAMERANIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
 • POREALIZAČNÉ ZAMERANIE INŽINIERSKYCH SIETÍ
 • ZÁPIS DO DIGITÁLNEJ MAPY MESTA BRATISLAVY
 • VYHOTOVENIE GEOMETRICKÉHO PLÁNU KU KOLAUDÁCII


ROK 2006


Back to content | Back to main menu